البرکة مع الأکابر

بعد از ارتحال حضرت‌امام‌خمینی(ره) به خدمت مرحوم پدرم رسیدم. ایشان بسیار افسرده بود، به من فرمود: من از اول امسال دنیا را تیره می‌دیدم، آمدن بهار را هم نفهمیدم. خیلی قلبم گرفته بود، البرکة مع الأکابر، وجود این بزرگان مایۀ خیر و برکت است، این‌ها که می‌روند برکت هم می‌رود.